kuma

Translation

kuma means "Bear" in English.

kuma written with katakana is クマ.
kuma written with hiragana is くま.
kuma written with kanji is .
Romaji ku ma
Hiragana
Katakana
Kanji

Synonyms

bea ベア.

Related Words

anaguma 穴熊, kumaneko 熊猫, nekokuma 猫熊, komoriguma 子守熊, ookumaneko 大熊猫, shoukumaneko 小熊猫.