meushi

Translation

meushi means "Cow (Female)" in English.

meushi written with katakana is メウシ.
meushi written with hiragana is めうし.
meushi written with kanji is 雌牛.
Romaji me u shi
Hiragana
Katakana
Kanji
Meaning Female Cow
Wikipedia:

Related Words

chichiushi 乳牛, kouji 子牛, koushi 子牛, nyuugyuu 乳牛, oushi 牡牛, nyuuyougyuu 乳用牛, ushi-kamoshika 牛羚羊.