umiwani

Translation

umiwani means "Saltwater Crocodile" in English.

umiwani written with katakana is ウミワニ.
umiwani written with hiragana is うみわに.
umiwani written with kanji is 海鰐.
Romaji u mi wa ni
Hiragana
Katakana
Kanji
Meaning Sea Crocodile

Synonyms

iriewani イリエワニ.

Related Words

ashika 海驢, azarashi 海豹, iruka 海豚, kaihyou 海豹, kaizou 海象, numawani 沼鰐, rakko 海獺, seiuchi 海象, umioso 海獺, umiuso 海獺, uni 海胆.